O nás

Ortodontická ordinace Ortovize působí od roku 2014. V současnosti u nás pracují čtyři lékaři, čtyři asistentky a jedna recepční. Snažíme se poskytovat nejlepší možnou péči a jsme rádi, když se u nás pacienti cítí dobře.

MUDr. Tomáš Hanzelka, PhD.

Vedoucí lékař, ortodontista

Zakladatel a majitel Ortovize. Studoval a nyní působí jako odborný asistent na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Atestaci s vyznamenáním z oboru Ortodoncie skládal v roce 2014. Tématem jeho atestační práce bylo Surgery first a ortognátní operace. Z profesionálního hlediska ho nejvíce baví a zajímají neviditelná rovnátka, skeletální kotvení a ortodonticko-chirurgická spolupráce.

Kariéra
Publikace
Ocenění
Další

2002 – 2005  Studium 1.LF UK, Všeobecné lékařství

2005 – 2009  Studium 1.LF UK, Stomatologie, titul MUDr.

2006 – 2008  Studium VŠUP, Architektura, prof. Eva Jiřičná

2009 – 2013  Postgraduální studium Lékařské biofyziky, titul PhD.

2011 – 2014  Specializační příprava v oboru Ortodoncie na 1.LF UK

2013  odborná stáž v Japonsku, Surgery First a skeletální kotvení, prof. Junji Sugawara

2014 – nyní  Odborný asistent na Ortodontickém oddělení 1.LF UK

2014 – nyní – Školitel v oborové radě Preventivní medicína

2014- nyní – Soukromá ortodontická ordinace Ortovize, s.r.o.

2024- nyní – Předseda Oblastní stomatologické komory pro Prahu 2

2024- nyní –Odborník České stomatologické komory v oboru ortodoncie

Reduction of the negative influence of patient motion on quality of CBCT scan.
Hanzelka T, Foltán R, Horká E, Sedý J. Med Hypotheses. 2010 Dec;75:610-2.
Impact factor 1,39

The role of intraoperative positioning of the inferior alveolar nerve on postoperative paresthesia after bilateral sagittal split osteotomy of the mandible: prospective clinical study.
Hanzelka T, Foltán R, Pavlíková G, Horká E, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Sep;40:901-6.
Impact factor 1,44

Movement of patient and Cone beam computed tomography scanner: Objectives and possible solutions.
Hanzelka T, Dušek J, Ocásek F, Kučera J, Šedý J, Beneš J, Foltán R. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol. 2013 Dec, 116(6):769-73.
Impact factor 1,50

Possible improvement of CBCT scan.
Hanzelka T, Foltan R. J Craniomaxillofac Surg. 2012 Jan;40:1.
Impact factor 1,54

Role of chisels in BSSO?
Hanzelka T, Foltan R. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Mar;41(2):87
Impact factor 1,54

The influence of orthognathic surgery on ventilation during sleep.
Foltán R, Hoffmannová J, Pavlíková G, Hanzelka T, Klíma K, Horká E, Adámek S, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Feb;40:146-9.
Impact factor 1,44

Piezosurgery in oral and maxillofacial surgery.
Pavlíková G, Foltán R, Horká M, Hanzelka T, Borunská H, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 May;40:451-7.
Impact factor 1,44

Piezosurgery prevents brain tissue damage: an experimental study on a new rat model.
Pavlíková G, Foltán R, Burian M, Horká E, Adámek S, Hejčl A, Hanzelka T, Sedý J. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Aug;40:840-4.
Impact factor 1,44

Stability of the miniplate osteosynthesis used for sagittal split osteotomy for closing an anterior open bite: an experimental study in mini-pigs.
Nieblerová J, Foltán R, Hanzelka T, Pavlíková G, Vlk M, Klíma K, Samsonyan L. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Apr;41(4):482-8.
Impact factor 1,44

CBCT: Redukce pohybových artefaktů.
Hanzelka T, Foltán R, Kučera J, Šedý J. XIII. kongres České ortodontické společnosti, Luhačovice, 2012
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

CBCT: Měření pohybu pacienta a přístroje v průběhu snímání
Hanzelka T, Kučera J, Šedý J, Foltán R. XIV. kongres České ortodontické společnosti, Plzeň, 2013
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

Surgery First
Hanzelka T. XV. kongres České ortodontické společnosti, Olomouc, 2014
Nejlepší atestační práce

When the functionality is more important than the aesthetics in implantology
Pavlíková G, Foltán R,Hloušek M, Hanzelka T, Hošek J, 6th Geass congress, Benátky, Italie, 2013
Nejlepší zahraniční přednáška

Počet citací dle mezinárodní databáze Scopus
131 citací (duben 2017)

CBCT: Redukce pohybových artefaktů.
Hanzelka T, Foltán R, Kučera J, Šedý J. XIII. kongres České ortodontické společnosti, Luhačovice, 2012
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

CBCT: Měření pohybu pacienta a přístroje v průběhu snímání
Hanzelka T, Kučera J, Šedý J, Foltán R. XIV. kongres České ortodontické společnosti, Plzeň, 2013
Nejlepší poster s vědeckovýzkumnou tématikou

Surgery First
Hanzelka T. XV. kongres České ortodontické společnosti, Olomouc, 2014
Nejlepší atestační práce

Vliv změny polohy a zatížení TMK kloubu na jeho remodelaci a funkci po ortognátní operaci.
Grantová agentura Univerzity Karlovy.
Hlavní řešitel GAUK 338411

Neočekávané komplikace ortodontických fixních retainerů.
Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví.
Spoluřešitel IGA MZ NT/14189

Možné snížení vlivu pohybu pacienta na kvalitu CBCT skenu.
Národní patent číslo 302578

MDDr. Michaela Pokorná

Ortodontistka

V Ortovizi působí od roku 2022. Studovala na 1. Lékařské fakultě a atestaci z oboru Ortodoncie skládala tétož roku.

MDDr. Eva Purkarová

Ortodontistka

V Ortovizi působí od roku 2024. Studovala na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a atestaci z oboru Ortodoncie skládala v roce 2023.

MUDr. Filip Šmucler

Stomatolog

K Ortovizi se přidal se svojí společností Stomavize v roce 2021. Studoval na 1.Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dlouhá léta pracoval jako zástupce primáře MUDr. Petra Bartáka.  Věnuje se  nejraději  záchovné stomatologii, protetice a celkovým rekonstrukcím  chrupu. Pečuje o dospělé i děti.

Vybavení ordinace

Zubní soupravy XO-4

Dánské zubní soupravy, jejichž design je od roku 2004 téměř beze změny. Na dokonalém není co měnit. Důkazem je několik cen Red Dot Award.

Intraorální skener Trios 3shape

Největší inovátor v oboru. Malá hlavice a bezdrátové připojení zajišťují pohodlí pro lékaře i pacienta. Nejen oproti standartnímu otiskování, ale i oproti konkurenčním skenerům.

Zubní CT Vatech Green 17x15cm

Celoobličejové CBCT umožňující komplexní vyšetření nejen pro potřeby ortodontické léčby, ale i pro plánování komplexní ortodonticko-chirurgické léčby. S minimem záření.

Dolphin 3D

Špičkový plánovací software určený pro vizualizaci a plánování ortognátních operací. Ve spojení s 3D fotografii umožňuje pacientovi získat lepší představu o možném výsledku zvažované ortognátní operace.

Dům Kateřinská 4

Původní dům se nacházel na nároží Botanické zahrady a dnes již neexistující ulice Na Větrově, která odsud vedla ke kostelu sv. Apolináře. První zmínky o domě sahají do poloviny 17.století. Dům do počátku 19.století změnil přibližně dvacetkrát majitele. V roce 1833 byl označen za silně zchátralý a byl srovnán až do úrovně terénu. Z původní stavby se tak zachoval pouze sklep se studnou na jímání dešťové vody. Na Mapě katastru z roku 1842 je zakreslen již dům nový, který půdorysně přibližně odpovídá současnému stavu. Přízemí je v celém rozsahu klenuté. Adaptace na moderní ordinace probíhala včetně projektové dokumentace a památkového řízení v letech 2017 až 2021. V původních místnostech se nachází ordinace ortodontisty a praktického zubního lékaře. Částečným zasklením dvoru vznikl prostor pro čekárnu, recepci a malou zahrádku.

Copyright © 2024 Ortovize s.r.o.
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handsetmap-marker