Naše výsledky

Předkus

Traumatický hluboký skus, výrazný předkus

Vzhledem ke zdravotnímu charakteru vady a výraznému estetickému hendikepu se nejvíce nabízela interceptivní léčba s následnou ortognátní operací po ukončení růstu. Tento postup rodiče odmítli. Proto byl zvolen kompenzační postup bez ortognátní operace a bez extrakcí zubů Po nasazení fixního aparátu jsme k úpravě vztahu horního a dolního zubního oblouku použili jumping aparát a dva kotevní minišrouby zavedené v lokální anestezii v naší ordinaci.

Obrácený skus

Operace - Nevyhovující estetika obličeje

V rámci interceptivní léčby byly extrahovány dva premoláry v horní čelisti. Před ukončením růstu jsme zahájili ortodontickou dekompenzaci vady. Pacientka následně podstoupila ortognátní operaci obou čelisti a ortodontické doléčení.

Otevřený skus

KOMPENZACE

Vzhledem k vyhovující estetice obličeje byl zvolen konzervativní postup. Pomocí rovnátek a titanových kotevních minišroubů dočasně zavedených v lokální anestezii v naší ordinaci se podařilo skus uzavřít bez ortognátní operace či extrakcí zubů.

Dásňový úsměv

Gummy smile, předkus, úzká horní čelist

Cílem ortodonticko-chirurgické léčby bylo zlepšení estetiky úsměvu a úprava profilu. Pacientce byly v rámci ortodontické přípravy extrahovány dva premoláry v dolní čelisti. Následná ortognátní operace umožnila expanzi a impakci horní čelisti a předsunutí dolní čelisti. Z estetických důvodů byla provedena i genioplastika.

Obrácený skus

Kompenzace, nevyhovující estetika úsměvu

Pacientka si nepřála podstoupit ortognátní operaci, která by dokázala upravit i profil obličeje. Cílem ortodontické léčby se tak stala pouze úprava obráceného skusu a umožnění rekonstrukce abradovaných horních předních zubů. V rámci léčby byl pacientce extrahován jeden premolár v dolní čelisti. K lepší kontrole pohybu zubů jsme použili skeletální kotvení.

Copyright © 2024 Ortovize s.r.o.
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handsetmap-marker