Ortovize

logo_simple

Stomatologie

Komplexní vyšetření a preventivní prohlídky

Vyšetření zubním lékařem bývá  často podceňováno, přitom  důkladné vyšetření je stěžejním nejen  pro  stanovení správné diagnózy a léčebného postupu, ale i pro vybudování důvěry mezi pacientem a lékařem.

Při vstupním vyšetření  nejprve pečlivě odebereme lékařskou anamnézu, abychom posoudili  celkový zdravotní stav pacienta a mohli ho dát do souvislosti s případným onemocněním ústní dutiny.  Následuje důkladné vyšetření ústní dutiny, hlavy a krku, doplněné potřebnými rentgenovými snímky. Po stanovení  diagnózy  vše pacientovi vysvětlíme a navrhneme možnosti ošetření, kterých někdy může být více. Společně se pak domluvíme  na vhodném postupu a sestavíme léčebný plán.

Preventivní prohlídky  jsou velmi důležitou součástí  péče o  ústní dutinu. Zubní lékař při ní kontroluje nejen zuby, ale i měkké tkáně ústní dutiny a kvalitu ústní  hygieny. Díky preventivním prohlídkám můžeme předejít  vzniku  zubního kazu a zánětlivých onemocnění, rozvoji již existujících problémů a vážnějších zdravotních komplikací.

Důležitou součástí jsou také rentgenové snímky, které nám  zobrazí oblasti okem neviditelné.  Díky nim můžeme detekovat zubní kaz v jeho prvopočátku, hodnotit kostní tkáň nebo vývoj parodontitidy.

V našich ordinacích disponujeme jak intraorálním rentgenem pro detailní  2D snímky, tak i CBCT pro  3D zobrazení.

Zubní hygiena

V prevenci vzniku zubního kazu a zánětlivých onemocnění dásní je zásadní správně prováděná ústní hygiena. Našim cílem je vysvětlit Vám důležitost každodenního čištění,  naučit vás správnou techniku čištění zubním kartáčkem a vybrat odpovídající velikost mezizubního kartáčku.

Neméně důležité jsou pravidelné  kontroly,  při kterých vyšetříme přítomnost zubního  plaku,  odstraníme zubní kámen a pigmentace, a zkontrolujeme dásně.

U pacientů po léčbě parodontitidy jsou následné pravidelné kontroly stěžejní.

Zubní náhrady – protetika

Inley, onlay, overlay

Jedná se o estetické  náhrady   zubu, pomocí kterých rekonstruujeme větší defekty při ošetření  zubních kazů nebo po endodontickém ošetření. Nejčastějším materiálem je kompozitní materiál nebo keramika. V případě keramických náhrad jde o velmi estetické a funkční ošetření s velkou mechanickou odolností a dlouhou životností. Nejvíce se pro toto ošetření používá lithiumdisilikátová keramika E-max

Korunka

Celokeramická korunka je estetické a funkční ošetření zubu, který je již tak oslabený, že nelze rekonstruovat plastickou kompozitní výplní ani keramickou ovelayí  a je potřeba překrýt celou jeho viditelnou část. Snižuje riziko prasknutí kořene u endodonticky ošetřených zubů. Zároveň můžeme pomocí korunky měnit tvar, postavení a barvu  zubu. Využíváme pro tyto účely různé keramické materiály od maximálně estetického E-max systému až po  mechanicky nejodolnější Zirkonoxidové celokeramické korunky.

Zubní fasety

Keramické fasety jsou  estetickým a šetrným ošetřením především předních zubů.  Jedná se o tenké keramické náhrady, které se  lepí na zevní  viditelnou   část zubu. Pomocí  faset tak lze upravit tvar, postavení a barvu zubu.

Jedná se o málo  invazivní ošetření, kdy nejprve  šetrně upravíme  přední viditelnou část zubu a po zhotovení fasety nalepíme speciální technikou, která zajistí pevnou vazbu na zub.

Můstky

Pomocí můstku nahrazujeme 1 nebo více chybějících zubů. Nevýhodou je, že se zuby ohraničující mezeru   musí nabrousit. Je  tedy ke zvážení, zda by zde nebylo vhodnější chybějící zuby nahradit zubními implantáty.

Jak dlouho zubní náhrady vydrží?

Materiály pro výrobu celokeramických náhrad jsou velmi odolné a v naprosté většině případů neselhávají. Avšak  nabroušený pilíř zubu, na který se keramické náhrady lepí se může zlomit nebo se může při špatně prováděné  technice čištění zubů začít kazit. Proto je životnost keramických náhrad velmi individuální.

Snímatelné zubní náhrady

Jsou to náhrady, které si pacient může samostatně nandávat a vyjímat z úst. Tyto náhrady nedokážou nahradit v plném rozsahu funkci přirozeného chrupu nebo fixní zubní náhrady, používáme je pouze dočasně, nebo pokud nelze zhotovit fixní náhradu tak i trvale.

Snímatelné zubní náhrady mohou být celkové nebo částečné a jsou vyrobeny z pryskyřice nebo v kombinaci s kovovou konstrukcí

Parodontitida

Jedná se o bakteriální zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu, kdy postupně dochází k ústupu  kostní tkáně a tvorbě parodontálních kapes.  Je to nejčastější příčina ztráty zubů a tak této oblasti věnujeme hodně pozornosti.  Prevencí parodontitidy je  každodenní správně prováděná ústní hygiena. Při výborné spolupráci pacienta je léčba většinou velmi úspěšná.

Zubní implantáty

Pomocí zubních implantátů můžeme nahradit jeden  chybějící zub nebo i klidně všechny zuby v čelisti. Jedná se o titanový šroub zavedený do kosti čelisti, na který se po jeho vhojení nasadí keramická korunka nebo můstek. Zubní implantáty také mohou sloužit jako ukotvení celkových snímatelných náhrad tzv. hybridních náhrad.

Hlavními podmínkami pro  zavedení zubních implantátů jsou dostatek kostní tkáně  a dobrá ústní hygiena.

Vytržení zubu - extrakce

K extrakci zubu se přistupuje, pokud již není možné zub dostupnými způsoby ošetřit. Někdy bývá jedinou možností léčby.  Důvody k extrakci zubu jsou nejčastěji pokročilá parodontitida s velikou viklavostí zubu, rozsáhlý neošetřitelný zubní kaz, úraz nebo například plánovaná ortodontická léčba. Výkon se provádí ambulantně v místním znecitlivění, takže je bezbolestný. Po výkonu doporučujeme užívat běžné léky proti bolesti.

Ošetření dětí

První návštěva stomatologa by měla proběhnout po prořezání prvních zubů. Dítě se seznámí s lékařem, vyzkouší si jízdu na křesle a prohlédne si ordinaci. Stomatolog informuje rodiče o správných hygienických a stravovacích návycích důležitých pro zdraví zubů.

Preventivní prohlídky se plánují podle věku dítěte. Po prořezání kompletního chrupu doporučujeme návštěvu stomatologa jednou za půl roku. Součástí prohlídky je vyšetření přítomnosti zubního kazu, správného  prořezávání zubů  a  vývoje čelistí.

Hlavní příčinou vzniku zubního kazu je nedostatečná hygiena dutiny ústní a špatné stravovací návyky. Dbejte proto na pravidelné a správné čištění zubů dítěte.

V počátečním stádiu a při dobré spolupráci se dají zubní kazy ošetřit výplněmi, v pokročilém stádiu se však mnohdy musí zuby vytáhnout.  V takovém případě se ošetřovaná oblast znecitliví, aby byl výkon bezbolestný.