Ortovize

logo_simple

Ortodoncie

Neviditelná rovnátka​

Neviditelná rovnátka Invisalign. V současnosti pravděpodobně nejpopulárnější rovnátka, které mají pacienti rádi pro jejich vysokou pohodlnost a bezbolestnost. Systém se skládá ze série průhledných fólii, které si můžete sundat a nandat. Jednu folii nosíte přibližně 10 dní a pak si berete folii následující, která zuby posune o další kousek dál. Kromě snadného čištění zubů se nemusíte omezovat v tom, co jíte. Z hlediska estetiky, pohodlí a funkce jde o nekompromisní variantu k fixním rovnátkům.

Estetika

Pohodlí 

Hygiena

Rychlost

Cena

4/5
5/5
4/5
3/5
4/5

Fixní rovnátka

Fixní rovnátka jsou nejznámějším představitelem ortodontických aparátů. Skládají se z kovových nebo keramických zámků nalepených pevně na zubech zvenku a z drátku, který je v zámečcích držen barevnými nebo bezbarvými gumičkami. Fixní rovnátka umožňují velmi efektivně léčit celé spektrum ortodontických vad a jsou z moderních rovnátek finančně nejdostupnější. Nevýhodou je menší pohodlí a nutnost velmi dobré ústní hygieny. Keramická varianta fixních rovnátek je ve srovnání s kovovými rovnátky

Estetika

Pohodlí 

Hygiena

Rychlost

Cena

2/5
2/5
1/5
4/5
3/5

Některé větší vady čelistí nelze vyřešit pouze s pomocí rovnátek a je třeba spolupráce ortodontisty a ortognátního chirurga. Pacient v rámci této «kombinované» léčby podstupuje kromě ortodontické léčby ještě tzv. ortognátní operaci, při které chirurg v celkové anestezii posouvá podle předem stanoveného plánu horní, dolní nebo obě čelisti. Výsledkem je kromě rovných zubů ještě velká změna vzhledu obličeje. V současné době se používají dva postupy, které se liší načasováním ortognátní operace. Při standardním postupu se zuby nejdříve rovnají a pak pacient podstupuje operaci. Při modernějším postupu Surgery First jde pacient nejdříve na operaci a ortodontická léčba probíhá až poté

Předkus

Traumatický hluboký skus, výrazný předkus
Vzhledem ke zdravotnímu charakteru vady a výraznému estetickému hendikepu se nejvíce nabízela interceptivní léčba s následnou ortognátní operací po ukončení růstu. Tento postup rodiče odmítli. Proto byl zvolen kompenzační postup bez ortognátní operace a bez extrakcí zubů Po nasazení fixního aparátu jsme k úpravě vztahu horního a dolního zubního oblouku použili jumping aparát a dva kotevní minišrouby zavedené v lokální anestezii v naší ordinaci.

Obrácený skus – operace

Nevyhovující estetika obličeje
V rámci interceptivní léčby byly extrahovány dva premoláry v horní čelisti. Před ukončením růstu jsme zahájili ortodontickou dekompenzaci vady. Pacientka následně podstoupila ortognátní operaci obou čelisti a ortodontické doléčení.

Otevřený skus – kompenzace

Vzhledem k vyhovující estetice obličeje byl zvolen konzervativní postup. Pomocí rovnátek a titanových kotevních minišroubů dočasně zavedených v lokální anestezii v naší ordinaci se podařilo skus uzavřít bez ortognátní operace či extrakcí zubů.

Dásňový úsměv – gummy smile, předkus, úzká horní čelist

Cílem ortodonticko-chirurgické léčby bylo zlepšení estetiky úsměvu a úprava profilu. Pacientce byly v rámci ortodontické přípravy extrahovány dva premoláry v dolní čelisti. Následná ortognátní operace umožnila expanzi a impakci horní čelisti a předsunutí dolní čelisti. Z estetických důvodů byla provedena i genioplastika.

Obrácený skus – kompenzace, nevyhovující estetika úsměvu

Pacientka si nepřála podstoupit ortognátní operaci, která by dokázala upravit i profil obličeje. Cílem ortodontické léčby se tak stala pouze úprava obráceného skusu a umožnění rekonstrukce abradovaných horních předních zubů. V rámci léčby byl pacientce extrahován jeden premolár v dolní čelisti. K lepší kontrole pohybu zubů jsme použili skeletální kotvení.